Knowledge Trail

Voor de Knowledge Mile het innovatiedistrict van Amsterdam dat zich bevindt zich tussen het Amstelplein en het stadhuis hebben wij een Urban Trail ontwikkeld en op 6 februari 2019 georganiseerd om verbinding tot stand te brengen tussen bewoners, studenten en bedrijven in het gebied van de Knowledge Mile. De Wibaut- en Weesperstraat zijn de twee belangrijkste straten in het gebied dat zich kenmerkt door grootstedelijke vraagstukken zoals veel verkeer, wateroverlast, luchtverontreiniging, sociaal isolement. Middels de Knowledge Trail, die plaatsvond in hartje winter (het off-season voor events, een bewuste keuze) werd op ludieke en sportieve wijze voor alles deelnemers legitiem ‘gluren bij de buren’ tot stand gebracht.